Wednesday, June 26, 2013

แกรนิตโต้เกรดA - Grade A Granito


แกรนิตโต้ เกรดA

                กระเบื้องแกรนิตโต้ เป็นวัสดุปูพื้นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยหลสายๆเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ของกระเบื้องแรกนิตโต้ ที่สามารถนำมาตกแต่งพื้นที่ โดยให้ความรู้สึก หรูหรา มาราคา มากกว่ากระเบื้องปูพื้นชนิดที่เป็นเซรามิ๕ กระเบื้องแกรนิตโต้ สามารถปูให้ได้ร่องยาแนวน้อยกว่ากระเบื้องเซรามิค ทำให้พื้นดูเหมือนเป็นส่วนเดียวกัน ไม่มีร่องยาแนวให้เห็นชัดมากนัก แกรนิตโต้เกรดเอ ผลิตจากวัสดุที่เป็นฝุ่นจากหินแกรนิต นำมาผสมเข้ากับส่วนประกอบสำคัญ บีบอัดให้เป็นแผ่นด้วยแรงอัดสูง ทำให้ได้กระเบื้องแกรนิตโต้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับหินแกรนิต แต่ก็ยังมีข้อจำกัดมากกว่า

                แกรนิตโต้เกรด A จะเป็นวัสดุปูพื้นที่มีเปอร์เซ็นต์การซึมน้ำที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้เป็นกระเบื้องที่มีคุณสมบัติซึมน้ำ และดูซับความชื้นน้อยกว่ากระเบื้องชนิดอื่น และในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการผลิตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แกรนิตโต้เกรด A ให้มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งมากกว่าประสิทธิภาพในการซึมน้ำอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว กระเบื้องแกรนิตโต้เกรด A ยังมีความทนทานสูง รับน้ำหนักได้มากกว่ากระเบื้องปูพื้นชนิดทั่วๆไป จากการผลิตด้วยเครื่องผลิตกระเบื้องแกรนิตโต้ ที่มีแรงอัดสูง ทำให้แผ่นกระเบื้องมีรอยพรุนที่น้อย มีความหนาแน่มาก จึงรับน้ำหนักได้มาก และทนทานมากขึ้น

               กระเบื้องแกรนิตโต้ ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์แกรนิตโต้ได้รับการพัฒนารูปแบบต่างๆ และประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต

0 comments

Post a Comment