Wednesday, June 26, 2013

แกรนิตโต้ ลดราคา - Granito Saleแกรนิตโต้ ลดราคา

              แกรนิตโต้ลดราคานั้นเป็นสิ่งที่ผู้ต้องการแต่งบ้านด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้มองหากันเเพื่อที่จะได้สินค้าคุณภาพดีราคาถูกที่สุด หลักการในการหาแหล่งที่จำหน่ายกระเบื้องแกรนิตโต้ที่ลดราคาลงจากปกติ คือ ตามงานที่จัด โปรโมชั่นลดราคากระเบื้องแกรนิตโต้ตามแหล่งการค้าต่างๆ ช่วยให้ท่านได้ซื้อกระเบื้องแกรนิตโต้ได้ในราคาพิเศษ ทำให้ท่านได้เลือกสีสันและ ขนาดที่ถูกใจ พร้อมราคาที่ถูกกว่าปกติ

              แกรนิตโต้ลดราคานอกจากงานที่มีโปรโมชั่นแล้ว เราสามารถหาซื้อกระเบื้องแกรนิตโต้ราคาพิเศษได้อีกทางนึง คือ ซื้อจากตัวแทนจำหน่าย ซึ่งท่านจะได้ซื้อกระเบื้องแกรนิตโต้ที่ราคาถูกกว่าซื้อ ตามห้างร้านค้าทั่วไป เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายมักจะได้ส่วนลดจากการซื้อกระเบื้องแกรนิตโต้มาเพื่อจำหน่าย ต่อที่เรา ทำให้ราคาที่บวกกำไรของตัวแทนจำหน่ายแล้วยังถูกกว่า ราคาปกติของกระเบื้อง เป็นอีกช่องทางในการได้ซื้อกระเบื้องแกรนิตโต้ลดราคา

              นอกจากสองวิธีดังกล่าวที่ว่าแล้วยังมีแกรนิตโต้ลดราคาที่ได้มาจากการซื้อเหมากระเบื้องแกรนิตโต้ปริมาณมากหลาย ตร.ม.จากตัวแทนจำหน่าย ทำให้ได้ลดราคาพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจากเรทเดิมก็ช่วยประหยัดเงินไปได้อีกหลายบาทเลยทีเดียว ส่วนสำหรับท่านที่ต้องการอยากได้ ส่วนลดพิเศษมากที่สุดคงจะต้องสอบถามตัวแทนจำหน่ายหลายเจ้า เพื่อได้รับทราบราคาของแหล่งที่ราคาถูกที่สุด เนื่องจากราคาจำหน่ายอาจจะไม่เท่ากัน แต่อย่าลืมเรื่องระยะทางในการขนส่งด้วยเนื่องจากบางทีอาจมีราคาถูกกว่าแต่อาจอยู่ไกลทำให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่งจนแพงกว่าร้านที่ใกล้บ้านท่าน
0 comments

Post a Comment