Wednesday, June 26, 2013

กระเบื้องแกรนิตโต้นาโน - Nano Granito tiles


GICNN60288

GICNN6V060

GICNN6V061

GICNN6V062

GICNN6V063B

GICNN6V064B

GICNN6V065

GICNN6V066

GICNN6017

GICNN6018

GICNN6601

GICNN6602

GICNN6604

GICNN6862

GICNN6850

GICNN6820

GICNN6851

GICNN6800

GICNN60286

GNN6015

GNN6051

GNN6206

GNN6258

GNN6601

GNN6612

GNN6613

GNN6614

GNN6626

GNN6630

GNN6633

GNN6634

GNN6635

GNN6638

GNN6641

GNN6642

GNN6650

GNN6651

GNN6652

GNN6663

GNN6666

GNN6668

GNN6694

GNN6695

GNN6696

GNN6697

GNN6698

GNN6751

กระเบื้องแกรนิตโต้นาโน


กระเบื้องแกรนิตโต้นาโนเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน ด้วยนาโนเทคโนโลยีช่วยให้ พื้นผิวของกระเบื้องแกรนิตโต้ ทนทานต่อรอยขีดข่วน ป้องกันการซึมน้ำ ป้องกันเชื้อโรคแบคทีเรียและ คราบสกปรก ฝุ่น ผง ต่างๆ ไม่สามารถยึดติดกับพื้นผิวกระเบื้องได้ ช่วยให้กระเบื้องดูสวยงามเหมือนใหม่เสมอ


กระเบื้องแกรนิตโต้นาโนเหมาะสำหรับใช้งานบริเวณที่เลอะคราบสกปรกบ่อยๆ เช่น ทอปเคาเตอร์ของห้องครัว ผนังของห้องน้ำ เนื่องจากบริเวณเหล่านี้มักจะมีคาบสกปรกฝังตัวและ ทำความสะอาดได้ยาก การใช้กระเบื้องแกรนิตโต้นาโนสามารถช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ ช่วยให้คราบสกปรกไม่สามารถฝังตัวลงบนพื้นผิวกระเบื้องได้ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย


0 comments

Post a Comment