Monday, July 1, 2013

กระเบื้องแกรนิตโต้รุ่นเฟรมสโตน - Granito Tiles Frame Stone Series


GIC6011
60x60

GIC6012
60x60

GIC6014
60x60

GIC6017
60x60

กระเบื้องแกรนิตโต้ รุ่น แฟรมสโตน

                   กระเบื้องแกรนิตโต้ รุ่น แฟรมสโตน แกรนิตโต้สำหรับปูพื้นนั้น เป็นกระเบื้องทีมีความทนกรนิตโต้ที่ได้รับความนิยมมากเช่นกันทานแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดีเป็นพิเศษผลิตจากวัสดุประเภทแกรนิตที่เป็นผงนำมาเข้ากระบวนการบีบอัดโดยผสมส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะเป็นพิเศษช่วยให้ขึ้นรูปได้ดี และนอกจากนั้นยังมีความทนทานกระเบื้องแกรนิตโต้ รุ่น แฟรมสโตน เป็นแกรนิตโต้ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ผิวหน้าหยาบเล็กน้อย เหมาะกับการปูบริเวณพื้นที่ ภายนอกที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้

                   เพราะไม่เพียงแต่ลวดลายของกระเบื้องเท่านั้น ผิวสัมผัส ของแกรนิตโต้ รุ่นแฟรมสโตน เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ แกรนิตโต้รุ่นนี้ ได้รับความนิยม  เพราะพื้นผิวของกระเบื้องที่มีความหยาบทำให้มีความเหมาะเป็นอย่างมาก ในการเลือกกระเบื้องแกรนิตโต้รุ่น แฟรมสโตนนำมาใช้ในการปูพื้นที่บริเวณภายนอกอย่างส่วนซักล้างเป็นต้น  เพราะพื้นผิวของกระเบื้องที่มีความหยาบทำให้เมื่อพื้นที่ใช้งานเปียกก็จะไม่ทำให้ลื่นซึ่งเป็นอันตรายต่อการใช้งาน

0 comments

Post a Comment